Plant Encyclopedia

Enter a plant name in full or part:


Use either the common name or the latin name.
 
9 plants found in genus "Deutzia"
 Latin NameCommon NameType/DetailForm/Colour
Deutzia GracilisDeutzia GracilisDeutziaShrub, Container-friendlyWhite flowers (Summer early); Medium green foliage
Deutzia X Elegantissima - RosealindDeutzia X Elegantissima

'Rosealind'
 Shrub, Container-friendlyLight pink flowers (Summer early); Medium green foliage
Deutzia Longifolia - VeitchiiDeutzia Longifolia

'Veitchii'
Beauty BushShrub, Container-friendlyLight pink flowers (Summer early); Medium green foliage
Deutzia VilmoriniaeDeutzia Vilmoriniae ShrubWhite flowers (Summer early); Medium green foliage
Deutzia Hybrida - ContrasteDeutzia Hybrida

'Contraste'
Beauty Bush, DeutziaShrubNon-flowering
Deutzia X Elegantissima - FasciculataDeutzia X Elegantissima

'Fasciculata'
Beauty Bush, DeutziaShrubNon-flowering
Deutzia X MagnificaDeutzia X MagnificaBeauty Bush, DeutziaShrubNon-flowering
Deutzia PurpurascensDeutzia PurpurascensBeauty Bush, DeutziaShrubNon-flowering
Deutzia CorymbosaDeutzia CorymbosaDeutziaShrubNon-flowering
©www.Plant-Encyclopedia.net
Click here to find out
where you can buy
Deutzia